Bigift

Av Frank Lindström, 2005 ur Bitidningens temanummer 2002 Bina i hälsans tjänst

Att bli stucken av bina är väl något som de flesta försöker att undvika.
Tro det eller ej så utsätter sig en del frivilligt för att bli stuckna.
Många människor kan berätta om vilken god verkan bistick haft vid behandling av ledbesvär, men berättelser kan inte tas som vetenskapliga bevis. Flera undersökningar tyder dock på att bigiftet ökar kroppens egen produktion av cortison vilket är kroppens eget medel mot infektioner.
I Japan har bigift använts inom medicinen i många är och i Kina ingår bistick som en del av akupunkturen.I större mängder är bigift farligt men för normala vuxna krävs det flera hundra, ja kanske tusen stick för att det skall vara direkt livsfarligt.
En del människor är starkt överkänsliga mot bigift. För dessa kan ett enda stick vara fatalt och leda till döden om inte vederbörande snabbt kommer under läkarvård.
För känsliga personer finns det behandling att tillgå där man under en lång tid får vänja kroppen mot bigift. Det går att utvinna bigift från bina men det är svårt och farligt. Det är inte att rekommendera för den vanlige biodlaren.

Till Faktasida

Lämna ett svar