Gott Nytt År

     Vi finns på Skälderhusvägen strax utanför Munka Ljungby och alla nya och gamla medlemmar är välkomna.

Nästa möte torsdagen den 31 januari 2019 kl 18.00

 

Munka Ljungby Biodlarförening kommer att anordna 2 studiecirklar i samarbete med SV Studieförbundet Vuxenskolan Ängelholm.
Vi börjar men en studiecirkel för folk som är allmänt intresserat av att veta hur ett bisamhälle fungerar och som kanske vill lära sig grunderna i biodling. Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka kl. 18:30-20:30 med början den 26 februari 2019.
Den andra studiecirkeln är en fördjupning i kunskaper om bin samt on biodlarens arbete i bigården. Vi träffas 6 gånger: 4 tillfällen varannan vecka med start den 7 maj 2019 och ytterligare en träff i augusti och en i september. Som komplement kan deltagarna besöka föreningens bigård på våra torsdagsträffar där Bigårdsföreståndaren visar och berättar hur biodling går till i praktiken.
Mer information från Peter Shaw (tel 070-887 83 79, e-post: peter.shaw@hamn.nu) Anmälan via Vuxenskolan i Ängelholm (tel 072-155 65 21, e-post monica.dahlqvist@sv.se