Välkommen till Munka Ljungby Biodlarförening

 

     Vi finns på Skälderhusvägen strax utanför Munka Ljungby och alla nya och gamla medlemmar är välkomna.

Nästa möte torsdagen den 28 februari 2019 kl 18.00 – Anne fixar fika

 

Munka Ljungby Biodlarförening anordnar 2 studiecirklar i samarbete med SV Studieförbundet Vuxenskolan Ängelholm.

Den första studiecirkeln är fulltecknad!

Den andra studiecirkeln är en fördjupning i kunskaper om bin samt on biodlarens arbete i bigården. Vi träffas 6 gånger: 4 tillfällen varannan vecka med start den 7 maj 2019 och ytterligare en träff i augusti och en i september. Som komplement kan deltagarna besöka föreningens bigård på våra torsdagsträffar där Bigårdsföreståndaren visar och berättar hur biodling går till i praktiken.
Mer information från Peter Shaw (tel 070-887 83 79, e-post: peter.shaw@hamn.nu) Anmälan via Vuxenskolan i Ängelholm (tel 072-155 65 21, e-post monica.dahlqvist@sv.se