Om honungsbiet

Visste du att:

-Biet samlar honung för att överleva vintern

-Biet måste flyga till 70.000 blommor för att skaffa nektar att göra om till ca en burk honung

-Biet orienterar sig med hjälp av solen

-Biet meddelar sig med andra bin genom att ”dansa” i kupan och kan då visa var nektar, vatten eller pollen finns

-Biet ser ultraviolett ljus och vet alltid var solen är även om molnen täcker den för oss

-Biet lär sig var kupan står, om kupan flyttas 10 meter hittar det inte hem

-Biet flyger inom en radie av två km, om kupan flyttas inom dessa 2 km flyger de tillbaka ”hem”

-Biet efter födseln blir putsbi, gör rent sina nyfödda kamrater

-Biet därefter blir ambi, matar det yngel som skall bli nya bin

-Biet efter 10 dagar blir kup-bi, bygger nya cell-kakor och tar hand om insamlad honung och pollen

-Biet efter 17 dagar blir vaktbi med effektiv gadd, inga främmande bin släpps in i kupan

-Biet efter 20 dagar blir dragbi, samlar hem nektar och pollen

-Biet lever bara 5 till 15 dagar som dragbi, vingarna slits ut och så är det slut

-Biet fraktar nektarn i sin honungsblåsa där olika sockerarter bryts ner till enklare som ger energi till biet (och oss!)

Till Faktasida

Lämna ett svar