Allmänt

Sverige idag finns det ca 13.000 biodlare anslutna till en organisation kallad SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund).
Det finns ytterligare ca 10.000 icke organiserade biodlare.
Tillsammans samlar de Svenska bisamhällena in ca 3-4000 ton honung årligen.
Den årliga Svenska konsumtionen är 5-6000 ton, alltså ett underskott på 2-3000 ton. Detta underskott täcks via inköp av utländsk honung. Konsumtionen per person om året är ca 0.7 kg.
Trots goda förutsättningar för biodling i vårt land är biodlingen på nedgång. De biodlare som finns blir bara äldre och äldre, och tillväxten av yngre biodlare är liten. Detta trots insatser ifrån SBR och lokala föreningar att locka fler till att bli biodlare. Staten visar ringa intressen över att hjälpa de biodlare och de biodlingsorganisationer som finns i Sverige.
De flesta av landets biodlare har dock endast biodling som hobby, med 1-5 samhällen.

Till Faktasida

Lämna ett svar