Om samhället

Visste du att:
– Samhället består av 1 drottning, ca 1000 drönare och 20- 70 000 arbetsbin

– Samhället hålls ihop av feromoner som drottningen producerar

– Samhället kan svärma om drottningen blivit gammal och feromonhalten låg

– Samhället kan svärma av andra skäl, om det blir trångt i kupan t.ex.

– Samhället kan svärma två gånger i maj-juni, till biodlarens förtret.

– Samhället vid svärmningen flyger iväg en kort bit och sätter sig att vänta på drottningen

– Samhället sedan skickar iväg spejare för att hitta en ny bostad som är skyddad och har tillräckligt utrymme

– Samhället därefter flyger till det nya stället om inte biodlaren har hunnit hämta svärmen (i en kartong t.ex.)

-Samhället vid svärmningen består av snälla bin, de har inget förråd, de har ingen bostad, de har inget att försvara, de är fruktansvärt utsatta med tanke på deras förmåga att överleva vinter

Till Faktasida

Lämna ett svar