Om drottningen

Visste du att:
-Hon kan bli fyra år men att biodlaren inte gärna sparar henne längre än tre år, om hon är bra

-Hon parningsflyger en gång, då parar hon sig med 6 till 10 drönare, hon kan då befrukta ägg hela livet

-Hon lägger befruktade ägg i viseceller som skall bli till nya drottningar, när de kläcks måste hon ge sig av

Till Faktasida

Lämna ett svar