Rapporter

Invintring av bi 2014

20 st lämnade rapport. Invintrade samhälle 2013  76 st. Vinterförlust 13 st samhälle. Invintrade samhälle 2014  174 st. Total honungsskörd 3300 kg.

Invintring av bi 2015

15 st lämnade rapport. Invintrade samhälle 2014 80 st. Vinterförlust 15 st samhälle. Invintrade samhälle 2015  81 st. Total honungsskörd 1081 kg.

Invintring av bi 2016

12 st lämnat rapport. Invintrade samhälle 2015   81 st. Vinterförlust 12 st samhälle. Invintrade samhälle 2016  94 st. Totalhonungsskörd 1750 kg.

Invintring av bi 2017.

14 st har lämnat rapport.  Invintrade samhälle 2016   63 st. Vinterförlust 10 st samhälle. Invintrade samhälle 2017  81 st. Totalhonungsskörd 976 kg.

Invintring av bi 2018.
16 st har lämnat rapport. Vinterförluster 84,  invintrade samhälle 104, honungsskörd 2338 kg.