Humlor

2017-10-26

Hej!

Samtidigt som Jordbruksverket i deras broscher om humlor varnar för riskerna med att sätta ut importerade humlesamhällen, gör de reklam för just detta i deras skrift om pollinering i ekologisk odling. Skriften finns på SBR:s hemsida:

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/02/öka-skörden-med-honungsbin-och-jordhumlor.pdf

Lägg märke till att de även rekommenderar att man, för effektiv pollinering av vissa växter i ekoodling, ska använda både honungsbin och importerade humlor tillsammans och samtidigt.

Jordbruksverkets anvisningar innebär kanske följande gång:

1.    Honungsbin hyrs in från en professionell, godkänd biodlare som vid förste flytten har haft en bitillsyningsperson att, med stickprov, kontrollera att bisamhällen är friska – d.v.s. fria framförallt från yngelröta och nosema.

2.    Dessa honungsbin sätter man ut på öppna odlingsfält tillsammans med importerade humlor som Jordbruksverket är ganska säker på är jordhumlor (Bombus terrestris). Man vet dock inte vilken underart dessa tillhör – kanske är de Bombus t. t., Bombus t.a. eller (som man tror i den andra broschyren) den sydeuropeiska underarten, Bombus t.d. vilka man säger bör inte släppas ut! Kanske är de hybrider eller mutationer – vem vet? Man utgår i alla fall från att dessa är friska i.o.m. att en veterinär som är anställd av företaget som exportera humlorna har skrivit så i ett TRACES-intyg. Man behöver då inte bry sig om att ledande forskare som har undersökt samma sorts kupor från samma producenter har hittat i en tredjedel av kuporna sammanlagt 18 olika sjukdomssymtom såsom DWV, CBPV, SBVP, KBV, BQCV, 3 sorters nosema m.m. m.m. Man har antagligen inte vetskap om att de flesta av dessa sjukdomar kan överföras från den ena arten till den andra på olika vis – t. ex då de besöker samma blommor eller varandras kupor.

3.    När pollineringsuppdraget är slut är det fritt fram att flytta bina och humlorna var som helst, och hur många gånger som helst i landet. Vad det beträffar flytt av humlorna krävs inte någon besiktning eller registrering av platserna för detta. Honungsbin däremot behöver man kontrollera innan man flyttar dem men är man godkänd biodlare gör man detta själv på eget ansvar. Man måste i vilket fall som helst registrerar samtliga platser (utegårdar) för honungsbin hos Länsstyrelsen.

4.    När humlesamhällen dör tycker Jordbruksverket att man bör destruera kuporna men detta är inget krav och oftast blir kuporna kvalämnade på fältet eller slängt på soptippen. Honungsbin och vilda humlor kan då smaska på resterna av pollen, sockerlösning och nektar.

5.    När säsongen är slut för biodlaren samlas kuporna för invintring.

6.    På våren undrar man varför så många bisamhällen har dött och varför det finns så få vilda humlor!

 

Hmm… man blir lite konfunderad!