Skånes Biodlardistrikt

En kort rapport från Skånes Biodlares ordinarie årsmöte.

Lördagen den 14 februari åkte Bjarne Larsson. Peter Shaw och undertecknad till Eslöv för att medverka på årsmötet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar återvaldes Johan Wallin från Tomelilla som ordförande för Skåne och styrelsen utökades till 8st ordinarie plus ordförande. Således har suppleanterna tagits bort och ersatts med ordinarie platser allt enligt senaste årsmötet hos SBR där detta beslutades. Hässleholm utsågs till årets förening och några gamla styrelseledamöter avtackades med blommor. Sen gick vi till lunch. Efter maten föreläste Bo Herou om livsmedelslagstiftningen och om när vi är tvungna att registrera oss som livsmedelsproducenter. Tumregeln är: Vid försäljning över 1000 kg /säsong eller om man blandar något i honungen som inte finns där från början typ Whisky eller nötter, då räknas man som livsmedelsproducent och måste registrera sig hos Jordbruksverket. Han avrådde också från att använda förpackningar av plast som inte är godkända för livsmedel, men främst bör vi undvika lock av plast då de är otäta.

Trevligt som vanligt och årsmötena växer för varje år beroende på medlemstillströmningen.

I år var det 74 ombud plus 9 från styrelsen.

Vid pennan Thord Kristiansson er sekreterare

Kommentera